Idea

FUNDATOR FUNDACJI "PATRIMONIUM"

FUNDACJA PATRIMONIUM

home_jet_list2

Cel Fundacji

Celem Fundacji "Patrimonium" jest ochrona i promocja tradycji oraz dziedzictwa narodowego.
home_jet_list2

Misja Fundacji

Podejmowanie i wspieranie działalności służącej ochronie ogólnoświatowego dziedzictwa kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i odkryć archeologicznych oraz opieki nad nimi.
home_jet_list2

Dane Fundacji

Adres: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice (KRS: 0000692535, NIP: 9542781458, REGON: 368111119)

Patrimonium et oeconomia

home_jet_list2

KSIĄŻKA

Pierwsza tak obszerna pozycja zawierająca ekspozycje wraz z opisami, która prezentuje akcje i papiery wartościowe dawnych przedsiębiorstw, działających w XIX i XX wieku w Polsce i na Świecie.
home_jet_list2

CIEKAWOSTKI

Unikalne akcje firm działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Bogate dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego, przybliża czytelnikom dawne druki akcji, ponieważ są one świadectwem historii rozwoju gospodarczego, ale także przykładem sztuki drukarskiej i wrażliwości artystycznej ówczesnych ludzi.